Kancelaria

Szpejna NotariuszNotariusz Aleksandra Kotowska-Szpejna, prowadząca Kancelarię notarialną w Olsztynie przy ulicy Adama Mickiewicza 14/4, oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo obrotu prawnego. Świadczone w Kancelarii usługi dokonywane są z najwyższą starannością, a posiadana wiedza zapewnia ich poprawność i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i etyką zawodową notariuszy.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. W tym celu wskazany jest kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).