Notariusz Olsztyn Aleksandra Kotowska-Szpejna

Notariusz Olsztyn Aleksandra Kotowska-Szpejna

Notariusz Aleksandra Kotowska-Szpejna, prowadząca Kancelarię notarialną w Olsztynie przy ulicy Adama Mickiewicza 14/4, oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zapewniając tym samym bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Świadczone w Kancelarii usługi dokonywane są z najwyższą starannością, a posiadana wiedza zapewnia ich poprawność i zgodność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i etyką zawodową notariuszy.

W Kancelarii uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu.

W tym celu wskazany jest kontakt z Kancelarią w dogodny dla Państwa sposób: osobisty, telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

tel. 89 519 20 58,   kom. 574 55 44 04,   fax. 89 519 20 59
kotowskaszpejna@gmail.com,   a.kotowska-szpejna@notariat.bialystok.pl